Csapatunkról

Csapat

Történetünk

* 1989. szeptemberében alakult kedvenc csapatunk. Az alapítók Bakay Kornél dr., Borsai Antal és Gémes Attila voltak. Előbb Bakay Kornél dr lett a parancsnok és Gémes Attila a helyettese, majd Borsai Antal, mindannyiunk Tóni bá�-ja vette át a csapat vezetését, amely munkát határtalan szeretettel, nagy odaadással, és a lehető legnagyobb lelkiismeretességgel végzett 1997-ben bekövetkezett haláláig. Az ő nevéhez fűződnek az első csapattáborok, portyák, a csapatotthon birtokba vétele, a csapat neve és száma, a csodás csapatzászló, a hagyományosan jó kapcsolat kialakítása a plébániával. Halála pótolhatatlan űrt hagyott maga után, de öröksége kitörölhetetlenül él a csapatban, azokban is, akik már nem ismerhették, de maguk körül láthatják, érezhetik, tapasztalhatják mindazt, amit Tóni bá� teremtett és hagyott ránk. Az első csapatgyűlés októberben került megrendezésre, a plébánia I. emeletén. Az első három őrs, a Liliom, a Rigó és a Sólyom novembertől tartottak folyamatosan foglalkozásokat. 1990. április 22-én történt az első fogadalomtétel a Horváth Mihály téren.
* 1990. Az első tábor júliusában került megrendezésre Varászlón, Somogy megyében. Ez volt az első és mindezidáig az egyetlen olyan nyári tábor, ahol nyílt nap keretében szülők is eljöhettek meglátogatni a tábort, hogy belekóstolhassanak kicsit a cserkészet egyébként zárt világába, abba a misztikumba, ami akkor kezdődik, amikor az embert megcsapja az első tábortűz füstje, és amitől talán sohasem lehet szabadulni, de ez nem is baj.
* 1990. Szeptemberében, a csapat fennállásának 2. évében kaptuk meg a csapatszámot: 432. A csapat nevét a templom előtt álló, nagy egyházépítő, Pázmány Péter szobra ihlette. Még ez évben a plébánia külön helyiségeket biztosított a cserkészek számára, amit a mai napig is nagy hálával és szeretettel használunk, csinosítgatunk és igyekszünk óvni. Ez a mi csapatotthonunk.
* 1991. Áprilisában zajlott le a második fogadalomtétel. A második tábor is Varászlón, Somogy megyében zajlott de ezt megelőzte az első tavaszi tábor Márkón, Veszprém megyében, a plébánia ottani közösségi házában. Ebben az évben Kornél bá Kőszegre költözése következtében vette át Tóni bá� a parancsnokságot.
* 1992. A harmadik fogadalomtétel és a kishutai, az első borsod-abaúj-zemplén megyei nyári tábor éve.
* 1993. Az évi áprilisi fogadalomtételt követő (negyedik) nyári tábor Tihanyban, Veszprém megyében volt, amelyben erdélyi, kanadai magyar és inkei cserkészek is részt vettek és ez egészen különleges élményt jelentett azok számára, akik részt vetek benne, hiszen egészen más magunkban táborozni, mint több csapattal együtt.
* 1994. Az ötödik fogadalomtétel is áprilisban került megrendezésre a plébániatemplom előtti téren, hiszen a cserkészek védőszentjének, Sárkányölő Szent Györgynek e hó 24-én van mennyei születésnapja. Az ötödik nyári tábort ismét Veszprém megyében, ezúttal Farkasgyepűn, a sepsiszentgyörgyi cserkészekkel együtt szerveztük.
* 1995. Már a hatodik fogadalomtétel, és a hatodik nyári tábor (Kajászó) éve volt.
* 1996. Fordulópont volt a csapat életében. Ettől az évtől vannak kiscserkészeink, és ez év áprilisában tették az első kiscserkészígéretet a �nagyok� fogadalomtételének keretében. Az első kiscserkésztábor Komárom megyében, Nyergesújfalu mellett került megrendezésre, amit az első vándortábor követett a Cserhát és a Mátra határán. Négyen az országos ópusztaszeri nagytáborban is részt vettek.
* 1997. Az Orczy-kertben került sor a fogadalomtételre. Immár a nyolcadikra. A nyári tábor az esős Biatorbágyon, Fejér megyében zajlott. Ezen a nyáron az egész országban ázott ürgékké váltak a táborozó cserkészek. Lévén a tábor csak félnomád, szerencsére ez itt nem történt meg, de azért a rengeteg csapadék mégis csak nyomot hagyott. Novemberben nagy szomorúság érte a csapatot. Tóni bá� hosszas, de méltósággal viselt szenvedés után visszatért Mennyei Atyjához, és szeretett csapatát is reá bízta. Kívánságára Barna Gábor, negyedéves biológus hallgató lett a csapat új parancsnoka, aki a mai napig is, Tóni bá�-tól tanult odaadással és szeretettel végzi ezt a felelősségteljes és egyáltalán nem könnyű feladatot.
* 1998. A kilencedik fogadalomtétel utáni nyáron Bugacpusztán, Bács-Kiskun megyében voltunk táborozni. Közös táborban a kicsikkel és nagyokkal. Itt táborozott velünk először Sipos Emőke Villő, aki szeptembertől átvette a csapatparancsnok-helyettesi teendőket és a lányraj vezetését, amit azóta is nagyon sok szeretettel és figyelemmel végez. Ez után a tábor után indult gyarapodásnak újra a csapat létszáma. Az óta közel kétszeresére emelkedett mind az őrsök, mind a cserkészek száma. Még ezen évben megrendezésre került az első téli tábor Litkén 7 fővel. Az idő roppant hideg, a siker pedig óriási volt. A szobában található 14 fokon testvériesen megosztoztunk, hiszen kettő mindenkinek jutott.
* 1999. Immár a 10. fogadalomtétel. A csapat első cserkészei közül már a legkisebbek is elmúltak 20 évesek. Az eseményre meghívtuk a régi csapattagokat, a Cserkészkerület, az Egyházközség és a Táborkereszt képviselőit is. Az első kiscserkészek itt tettek első alkalommal immár �nagy� cserkészfogadalmat. A nyári tábor Rókapusztán, Veszprém megyében a 836. számú, gyömrői gr. Teleki László cserkészcsapattal és gyergyószentmiklósi cserkészekkel együtt, Tenkes kapitánya keretmesével zajlott. A második téli tábor Márkón volt, térdig érő hóban, hatalmas hóemberrel és 8 cserkésszel.
* 2000. Másfél hónappal a fogadalomtétel után Bagolyirtásra, Heves megyébe buszoztunk el, a Négyszögletű kerekerdőbe Mikkamakkával, Ló Szerafinnal, Nagy Zoárddal és legújabb kiscserkészeinkkel. A tizenegyedik nyári nagytábor majd hatvan fős volt. A gyömrőiekkel és a Budapesti Piarista Gimnázium 2. számú Sík Sándor cserkészcsapatával együtt, a Kerületi vezetőképző tábor helyén Vállus és Várvölgy között foglaltuk el a hont, majd koronáztuk Istvánt királlyá. Az ősz folyamán megszületett a csapatpóló! A téli tábor Esztergom mellett, Sárisápon rendeztetett. Már 10-en voltunk. Egyre nő a létszám itt is.
* 2001. Az évezred első évében, Kismányokra, Tolna megyébe vitt Mátyás király és kiscserkész-apródjainak útja, akiket már az előző �kiscserkész-generáció� kísért őrsvezetőként-segédőrsvezetőként. Hiába, telik az idő� Júliusban Giliceréten, Parádsasvár mellett, Heves megyében vert sátrat Mátyás és udvartartása. Ekkor nem kísértek más csapatok is, mint az elmúlt két évben. Így is az utóbbi idők legjobb hangulatú, legemlékezetesebb, és legszebb táborát sikerült megvalósítani sokak véleménye szerint. Elindult a csapatújság is, amit majdnem minden hónapban sikerült kiadni hírekkel, rejtvényekkel, történetekkel, versekkel és mindennel, ami hozzá tartozott a csapat életéhez.
* 2002. Különös év volt. Elmaradt a téli tábor. A cserkészév második részét Gábor, a parancsnokunk Stockholmban töltötte, ezért nélküle bonyolítottuk le a programokat, de azért sokat gondolt ránk. A fogadalomtételen is az ő, levélben elküldött szavai hangoztak a ott levőkhöz. A kiscserkésztábort Nagybörzsönyben, Nógrád megyében, a plébánián valósítottuk meg, az immár rutinos volt kiscserkészek segítségével, mint teljes jogú vezetőkkel. A nagytábor Magyarország egyik legszebb tájára, a Zemplénben fekvő Makkoshotykára vitt minket. A nyár végén nagy fába vágtuk a fejszénket. Főleg Szabó Szilvia Adrienn és Pál Zsombor munkájával megújult a cserkészotthon, csodás halványkék színt öltve, amivel majdnem sikerült meglepnünk külföldről visszaérkező parancsnokunkat. (Azért még neki is maradt munka belőle�) A téli tábor helyét a Sólymok, a nagy fiúk találták, mint portya-helyet, Nagyorosziban, Nógrád megyében, ahol új fiúvezetővel gyarapodtunk Pál Barnabás személyében. A csapatújság ebben az évben is kiadásra került.
* 2003. Mint mindig, megújítottuk, valamint az arra érdemessé váltak letették cserkész fogadalmukat, illetve kiscserkész ígéretüket áprilisban. A téli tábor helyén Nagyorosziban, Nógrád megyében vándoroltak a kiscserkészek júliusban, ahol megtalálták Smaragd várost, Ózt, a nagy varázslót, Dorothy-t és a többieket, akiknek segítségével sok kaland és játék után haza is kerültek 4 nap múlva. A baranyai Hetvehely pedig az ez évi nagytábor miatt marad emlékezetes, ahol egy jedi mester oktatott minket az összetartásra és a lélek erejében való bizalomra. Év közben új lányvezetővel gyarapodtunk Szabó Jánosné Rimaszombati Ildikó személyében. Az ősz folyamán megszületett a csapathonlap is Varga Gergőnek köszönhetően, és szintén az ő jóvoltából azóta is újul, szépül. Karácsony után ellenkező irányba indult el a vonat a téli táborozók csapatával. Miskolc volt a cél, s azon belül is Diósgyőr.
* 2004.Mary Poppins és a Banks család Diósgyőrött lelte meg a Cseresznyefa utcát a kiscserkészekkel az áprilisi fogadalomtétel után. Lassan bevált gyakorlattá válik, hogy az előző évi téli tábor térképezi fel a következő nyári tábor színhelyét. Eddig bevált. Velünk tartott ebben az évben Banks mama is, aki három csemetéjét is magával hozta, köztük Annát, csapatunk legifjabb (akkor 9 hónapos) tagját. Bajánsenye pedig a nagytábor színhelye volt Vas megyében, ahol Keresztes lovagok voltunk. Igyekeztünk megvédeni táborunkat és hitünket a betolakodóktól a Jeruzsálemi király és leánya vezetésével.